Manieren van energie opwekken

Er zijn veel verschillende manieren om energie op te wekken. Zo kunnen we energie opwekken door middel van waterkracht, zonnepanelen of windmolens. Op dit moment wordt er nog veel energie opgewekt door fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Daarom is het belangrijk dat we overstappen op andere manieren van energieopwekking. Zonne-energie Zonne-energie is een van…

continue reading
No Comments